SHur Farms 1550 – Машина за борба против сланата

Shur Farms Frost Protection®
има над 20 години опит в защитата
от слана и справянето с процесите на микроклиматична
атмосферна температурна инверсия. Имайки собствено
производство, ние разбираме предизвикателствата на това да
се използва надеждна, работеща и ефективна система за
защита. Ние създадохме и инсталирахме първата система за
борба против сланата Cold Air Drain® през деветдесетте години
на миналия век и започнахме да произвеждаме и продаваме
системата през 2001-ва. Оттогава по света работят хиляди
наши системи, защитавайки овошки и лозя правейки ни лидера
в отвеждането на студен въздух, предизвикващ сланата.
Продължаващото развитие на системата Cold Air Drain®
я
направиха най-ефективното, най-ниско енергоемкото, тихото и
икономически изгодното средство за защита, налично към
момента. Нашият екип има изключително богат опит в
изучаването и научното изследване на процесите
предизвикващи слана и последствията от нейното настъпван
Нашият екип се състои от членове с опит в различни сфери
като селскостопанство, икономика, околна среда, изследване
на атмосферата и др., с научни степени в изследователски
университети като University of California at Davis, University of
California at Riverside, University of California at Los Angeles,
University of Southern California, and Cal Poly, Pomona.
Използваме чисти производствени процеси, разчитащи на
опазването на околната среда и рециклирането на
материалите. Нашите опазващи природата продукти
използват екологични (EPA)-сертифицирани, икономични
двигатели и резервоари, пропелери с висока ефективност.

SHur Farms 1550 - Машина за борба против сланата