CoupEco Cosmos 360

Резитбен агрегат за контурна резитба при всякакви форми на овощни корони и междуредия.

Вертикалния режещ агрегат е с независима настройка от горния режещ агрегат, също с независима настройка.

Възможен е монтажът на трети долен режещ агрегат при желание от страна на клиента. В случай на необходимост за оформяне на специфична корона, добавянето на трети режещ агрегат към машината може да е задължително.

Машината извършва резитбата на един полуред с едно минаване.

Скоростта и капацитета на резитбата зависи от състоянието и възрастта на дърветата в овощната градина.

Задвижване с помощта на хидравликата на носещата машина или с независим хидравличен пакет и контролна кутия в кабината на оператора.

Отлична видимост към режещия агрегат поради специфичния преден монтаж на машината.

VIDEO - CoupÉco Cosmos 360