Motorex – Швейцарските масла!

Продукти за Селското стопанство / Лесовъдството / Градината

Продукцията Motorex FARMER LINE: осигурява надеждни продукти за селското стопанство и
горското стопанство за повече от 95 години!

Големите очаквания на производителите са свързани с опредедлени изисквания към смазочните материали за земеделска и горска техника, като се има впредвид разнообразните задачи и дългите периоди на дейност ,в които участват те. Дали непрекъснато , по време на оперативния сезон или през свързаните с лоши метеорологични условия престои, дали през лятото или зимата , смазочните масла гарантират, че техническото оборудване, ще функционира гладко по всяко време.

Можете да разчитате на нас!

Описание

Motorex означава видимо качество на всяко ниво

Чрез безкомпромисно гарантиране на качеството на всички равнища, Motorex произвежда продукти и услуги с постоянно високо качество. През 1993г. компанията е отличена с международно признатия ISO 9001 сертификат за цялостното си представяне в областта на разработване, изследване, производство, продажби, следпродажбено обслужване, крайна проверка, маркетинг и комуникации. Подготовка за сертифициране в съответствие с ISO 14001 в момента е в процес на изпълнение.

Това разграничение е вашата увереност, че сте избрали правилния партньор – Motorex – за най-високо качество на разумни цени!

SQS Сертификати
ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004