CoupЕco Meteor T90R

Перфектната машина за работа в дървесни пояси, градски паркове и алеи, горски масиви и в просеките на електрическите мрежи.

С отклонение от оста на самоносещата машина от 2,8 метра и капацитет за резитба на клони и дървета до 18 см в диаметър, тази машина предлага отлични възможности за всеки желаещ да контролира растителността в своите обекти.

Изключително лесен и прост монтаж на носещата машина, която трябва да достави необходимото количество масло за задвижването на агрегата.

Отлична видимост поради монтажа в предната част на носещите машини, и механично отключване в случай на удар.

 

Описание

The reference for the maintenance of the hedgerows and field towers Its pivoting arm which permit to prune with 2,8 m from the holder axle.
Its cutting capacity et its cutting length with the lamier 4 discs make it an economical and powerfull tool
Very simple installation taking the hydraulic oil flow of the handler.
Total visibility working with a front positioning of the lamier, and extra safety with mechanical break away of the lamier in its cutting plane