CoupЕco Meteor T200

Инструментът за ползване при контрол на короните с телескопичен товарач с голяма височина на повдигане.

За работа в горски масиви, в близост до електрически проводници или високоволтови пътища, дървесни пояси с дискове от 900мм.

Функция за завъртане на главата, даваща отлична маневреност и видимост от кабината на машината, заради предния монтаж на режещата машина.

 

Описание

The tool reference for pruning on high rise telehandler
Forestry pruning head recommended for electric lines, hedgerows with it disc of 900 mm
Rotative cutting system for working cabin side and opposite, recommended for the telescopic with turret
Total visibility working with a front positioning of the lamier.