CoupЕco Meteor P270

Специална резитбена машина за работа на много големи височини.

Благодарение на завъртането на главата, и дългата ръка.

Увеличава достигната височина от самоходната машина с още 7,4 метра с режеща глава тип 7700.

Отлична машина за професионална работа в горски масиви, паркове, алеи, за поддръжката на дървесни корони на големи височини. Окомплектован с режеща глава 1900 режещата способност на машината се повишава до клони и дървета над 40 см.

Машината отговаря на всички европейски изисквания за безопасност при контрола на дървесни корони на голяма височина.

VIDEO - CoupÉco Meteor P270