CoupEco Cosmos 800

Уникален прикачен резитбен агрегат.

Резитбата се извършва в две повърхности на едно минаване – вертикално или хоризонтално.

Независимо регулиране на двата режещи агрегата по ъгъл и отклонение.

Задвижвано от ВОМ на теглещата машина.

Независим хидравличен център на прикачната машина.

Машината използвана в големите овощни градини.

 

Описание

Unique semi-trailer pruning machine of the market
The vertical size is achieved in 2 rows
Setting independent cutter bars for offset and slope.
The cutter bar cutting length limits the number of passes into the row.
Hydraulic power pack driven by PTO.
The reference used in the big orchards