CoupEco Cosmos 250

Отлична машина за контурна резитба с възможност за отклоняване на мачтата с резитбения агрегат в рамките на 300 градуса.

Позволява контурна резитба във всякакви ъгли и отклонения, от близко до машината до пълния размер на отклонението встрани.

Капацитета на машината ще задоволи всички изисквания на вашата овощна градина.

Монтаж на агрегата в предната част на носещата машина за по-добра видимост при резитбата.

Захранване от хидравликата на носещата машина или с независим хидравличен център задвижван от ВОМ и контролен панел за функциите на машината намиращ се в кабината на оператора.

VIDEO - CoupÉco Cosmos 250