CoupEco Cosmos 900

Уникален прикачен агрегат за резитба.

Резитбата се извършва едновременно в два полуреда във вертикална и хоризонтална плоскост.

Независимо регулиране на режещите повърхности.

Възможност за работа на един полуред при започване и зъвършване на масива.

Възможност за работа само в хоризонтална плоскост.

Капацитета на режещия агрегат ще задоволи нуждите на всички овощари. Независимо от състоянието на овощната градина и големината и гъстотата на дърветата машината ще се справи с всички ваши нужди по оформянето на дървесните корони.

Независим хидравличен център задвижван от ВОМ на теглещата машина.

Идеална машина за големи овощари и овощни градини.

 

VIDEO - CoupÉco Cosmos 900