CoupЕco Meteor PC400

Машината захваща и отрязва дебели дървета и клони на голяма височина или близо до земята.

Предлага отлични възможности за премахване на дървета и клони без замърсяване на околността и с голям контрол при преместването на дървото.

Кинематиката на работната глава позволява захващането на клони под всякакъв ъгъл включително и висящи стръмно към земята клони.

 

Описание

The clamp cutter special pruning
It offers stunning tree removal opportunities withotu impact or pollution in the area.
The kinematics of the clamp allows to take the branches in all positions, including the falling branches.