CoupEco Viti Обезлистители / DEBUDDERS

ОБЕЗЛИСТИТЕЛИ

Модел EL, оборудван с 2 функции на мачтата

° преден или страничен монтаж на вътрередови трактори,
° 2 функции мачта (височина и офсет),
° Работна височина от 25 до 55 cm,
° Гъвкав кит.
Силни страни:
° Диаметърът на променливите дискове намира в зоната на работа не позволява усукването около лозницата,
° стъпаловидно позициониране на главите за обезлистяване по цялата периферия на лозите,
° сигурност при работата на всяка глава,
° отдалечен мотор за да работи по-близо до кордона,
° Регулируем водач на плъзгача,
° Спирално позициониране на главата за гладка работа без вибрации,
° Компенсатор на наклона чрез разширяване на външната главата. Това ви позволява да се запази
постоянна позицията на главата от лоза.

VIDEO - CoupÉco Обезлистители / DEBUDDERS