Продълбочители

Продълбочителят е 3-точкова навесна машина.
Работен елемент са шипове (900 мм) със сменяем ботуш (100 мм).
Продълбочителят е предназначен за извличане и проветряване на почвата (на увеличена дълбочина) с цел подобряване на физичните и биологични свойства.
В резултат на това улеснява проникването в почвата за растенията (особено за растенията с дълбока коренова система), увеличава проникването на вода и въздух, позволява разпръскване на торове и предотвратява образуването на подземни влажни джобове, продълбочената почва не изисква дълбока оран.