Овощна ротационна фреза – хоризонтална

Овощната ротационна фреза (хоризонтална) е 3-точкова навесна машина, предназначена за агрегатиране към трактори от клас 0,6 ÷ 0,9T.
Машината се захранва от задвижващ вал, свързан към ВОМ на трактора.
Овощна ротационна фреза – хоризонтална е полезна за аериране на земята, унищожаване на плевелите, заораване на торове в земята.