Комбайн CLAAS Lexion 460

Комбайн CLAAS Lexion 460

Комбайн CLAAS Lexion 460

Часове 3900
299 hp (220 kw)
Година на производство 1998
Хидростатично задвижване, Автоконтур, Компютър, Хоризонтална настройка на мотовилото, Климатик, Хедер 6,6 m, 6 сламотръса, Количка, Сечка с разпръсквач.