Двоен навесен обезлистител EPAMPREUSE ET150 deux DEMI-RANGS

Навесена машина за обезлистяване и почистване на стеблата на лозниците на два полуреда на едно минаване.