Ремонт на селскостопанска техника

Директно от полето в бокса за ремонт.

Понякога се случва и това.

Дарели ЕООД предлага и ремонт на селскостопанската Ви техника.

Заповядайте!