Машина за разреждане на цвят

След контурната резитба напролет, идва ред на разреждането на цветовете на овощните дървета. За който е решил да използва технологията и да разрежда механизирано, сега е момента за поръчка на машината за разреждане.

Машина за механично разреждане на цвят на овощни градини Ericius 300.

Характеризира се с висока производителност и ефективност при разреждането на цвят в овощни градини с класическа или интензивна формировка.

Намалява драстично скъпо струващите разходи свързани с разреждането на плодовете в овощните градини.

Възможност за разреждане и на плод, в случай, че не е разредено достатъчно във фаза цъфтеж или е решено да се изчака периода на осланяване.

Производителност от над 100 декара на ден с висока скорост на работа.