Дробител Шредер модел T2

Дробител / Шредер аз клони и растителна маса до 7 см в диаметър.

Шредерът модел T/2 се използва за обработка на растителна маса – клони и зелени листа, за лични или професионални цели. Качествата на изработката на машината позволява дълги часове на работа, увеличаващи нейната ефективност и възвръщаемост на инвестицията.

 

Описание

Chipper/Shredder for chipping up to 7 cm in diameter.

The chipper/shredder mod. T/2 is used to reduce green waste for private or professional needs of small branches quantities each time of use (up to 5 mA?/hour).