Центробежен шредер с колектор ELEPHANT

Шредер от тежък тип с колектор за трактори от 90 конски сили.

Шредерът за трева и мулчиране на клони модел ELEPHANT е от много тежък тип, работещ са електронно балансиран вал, подобен на модела Canguro Professional, но подсилен по всички елементи, включетлно по отношение на носещата конструкция и обшивката.

Използва се за коситба на растителна маса и мулчиране на клони с диаметър от 6-7 cm, и за последващо събиране на всички обработени растителни маси, с възможност за разтоварване на площадка или директно в ремаркета с голям капацитет. Високото ниво на разтоварване гарантира лесното използване на ремаркета или камиони с по-голям капацитет.

Използването на тази машина гарантира безпроблемна и капацитетна работа за дълги работни часове, на неравномерна почва и терени. Особено подходяща за работа на общински обекти, паркове, алеи, пътища от общинската или републиканската пътна мрежа, летища, земеделски площи, лозя, овощни градини, горски масиви и други.

 

Описание

Heavy Duty Flail Collection Mower for 90 tractor HP.

The grass/pruning shredder ELEPHANT is a very heavy duty flail mower, similar to Canguro Professional but increased on all sheets metal thickness. Used for good grass cut and pruning shredding up to 6-7 cm in diameter, collecting all processed products in the same time, high lift discharge directly on a truck by sturdy hydraulic jacks. With this equipment we ensure you a constant wood branches and heavy grass cut on rough grounds for a long lasting work. Used on municipality, motorways, airports, agriculture fields as orchards or forestry.