Пелетизираща машина PERUZZO модел MINIPEL

Пелетизираща машина с електрическо или ВОМ задвижване модел MINIPEL

Пелетизиращата машина PERUZZO модел MINIPEL позволява производството на пелети от различни дървесни отпадъци. Машините от тази моделна гама са много надеждни и здрави, с изцяло италиански дизайн и произведени изцяло в Италия.

Пелетизираща машина Peruzzo модел MINIPEL са с малък до среден капацитет, на благодарение на отличното качество и конструкция могат да бъдат подлагани на продължителни часове работа без проблем, постигайки отлична производителност и ефективност на робота.

Машините Peruzzo mod. MINIPEL E80 с ВОМ задвижване се ползват най-често от частни контрактори или крайни клиенти за производството на пелети от сурова дървесина или дървесни отпадъци при производството на мебели или други дървени конструкции.

MINIPEL произвежда пелети от дървесни остатъци или дървесен прах с максимален размер 5мм. Като част от линията за производство на пелетите отлично се вписва шредер машините модел Т2, Т3 и Т5, които позволяват раздробяването на по едрите дървесни и растителни отпадъци до подходящия размер за пелетизиране с MINIPEL машините.

 

Описание

Electric or Tractor PTO Pelletting machines mod. MINIPEL

The Pelletting machines PERUZZO mod. MINIPEL makes pellets from various wood waste. The Pellet machines mod. MINIPEL are very sturdy because manufactured and engineered with high quality materials in Italy entirely.

The pelleting machines Peruzzo mod. MINIPEL are small and medium- hourly production but also for their quality construction can withstand a continuous working time achieving good profitability.

The Pelletting Peruzzo mod. MINIPEL small size models MINIPEL E80 MINIPEL PTO are used by private customers or small businesses in urban maintenance or carpentry for using pellets in their stoves or biomass boilers.

The MINIPEL produce pellets from wood waste from sawdust or various wood chisp variety with a maximum 5 mm size . In this case the chipper/shredders PERUZZO mod. T2-T3 -T5 are particularly suited for the production of wood chip ideal to use in MINIPEL machines.