Оборудване за зелени площи, голф игрища, паркове, пътища и алеи

Компания Peruzzo е основана през 1959 от Adriano Peruzzo.

Компанията дължи бързото си развитие на неговите инженерни умения в разработката на нови миксери и мелници за производството на фураж за посрещане на увеличаващите се нужди на италианските фермери от механизация. Успехът на локалния пазар довежда след себе си и пробив и успех на международните пазари.

Воден от инженерния си талант и усет за нови ниши, Peruzzo забелязва необходимостта от нови машини за поддръжка на зелените площи в спорта, в поддръжката на обществени терени, паркове и градини, пътища, овошки и лозя. Така през осемдесетте се раждат линиите машини за коситба и мулчиране на зелени площи и обработка на клони.

Peruzzo преместват фокуса си от производството на изцяло селскостопански машини към специализирани агрегати за поддръжка на спортни съоръжения, обществени зелени площи, паркове, градини и алеи.

Ново направление се появява в лицетона машини за събиране и производство на биомаса за производство на енергия. Развиват се технологии за рязане, мулчиране и събиране на растителни остатъци с цел производството на пелети.

Техниците на Peruzzo постоянно подобряват произвежданите машини с цел постигане на по-висока ефективност на работа и по-добър ефект върху природата.

В днешно верем Peruzzo си партнира с вносители от над 50 държави, в това число и с Дарели ЕООД за Българския пазар. Peruzzo изнася 70% от своята продукция.

PERUZZO винаги е била ориентирана към клиента и с цел постигане на по-високи стандарти в производството на машините си, безопасността на работа с тях и ефективността при ползването им.

Собственост на Peruzzo са множество патетнти свидетелстващи за уникалостта и оригиналността на разработваните продукти.

 

Описание

Peruzzo company has been established since 1959 founded by Adriano
Peruzzo thanks to his intuition and mechanical ability, develop
hammer mills and mixers for the need of new Italian farms increasing
the livestock production, achieving in the years sales shares in the
worldwide markets. Driven by talent and noticing the turf equipment
need for municipality and sport maintenance, in the 80s started the
new fl ail collection mowers and wood shredders range.
Peruzzo moved its production from purely agriculture items specializing into engineering sport courses maintenance
equipment and on shredders to get biomasses for energy purpose. It is developing cutting and
collection technologies abilities even more capable coupled with verticutting operation for a professional
maintenance. Peruzzo technicians are constantly designing, aiming to improve our natural waste chipper/
shredders in order to support with its help the environment quality.
Nowadays Peruzzo steady the turf equipment sales on all national market and cooperate with 50 importers
worldwide. Peruzzo export 70% of its production.
PERUZZO has been always customer care oriented therefore achieved high
quality standard improving its machines, operators safety working and production
performances. We achieved many patents evidence on Peruzzo
products originality.