посещение и обучение във фабриката на CoupEco – Франция, 2019г.2019-05-21 11.50.46

Дарели ЕООД на официално посещение и обучение във фабриката на CoupEco – Франция, 2019г.

Дарели ЕООД предлага пълната продуктова гама на CoupEco, благодарение на изключителните си права на представител за България.
Машините, които се предлагат на българския пазар са :
* Гама Cosmos – мишини за контурна резитба на овощни дървета
* Гама Meteor – машини за поддръжка на пояси, пътища, паркове, просеки с електрически стълбове и др.
* Гама Viti – машини за поддръжка на лозови масиви
* Шредери – за поддръжка на междуредови пространства